O nas

Misja grupy METROPOLIS Energia

Naszą misją jest inwestowanie kapitału grupy w odnawialne źródła energii.

Struktura powiązań kapitałowych firm z grupy METROPOLIS Energia

Dane rejestrowe firm z grupy METROPOLIS Energia

METROPOLIS Energia Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 197
60-467 Poznań

NIP: 781-20-25-040
REGON: 389945408
KRS: 0000921932
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydz. Gosp. KRS
kap. zakładowy: 5 000,00 PLN

Właściciel: 100% METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

METROPOLIS Energia I Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 197
60-467 Poznań

NIP: 781-18-42-021
REGON: 301192400
KRS: 0000335637
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydz. Gosp. KRS
kap. zakładowy: 5 100,00 PLN

Właściciel: 100% METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

METROPOLIS Energia III Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 197
60-467 Poznań

NIP: 781-20-18-695
REGON: 388394231
KRS: 0000888627
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydz. Gosp. KRS
kap. zakładowy: 5 000,00 PLN

Właściciel: 100% METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

METROPOLIS Energia IV Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 197
60-467 Poznań

NIP: 781-20-20-427
REGON: 388829396
KRS: 0000898462
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydz. Gosp. KRS
kap. zakładowy: 5 000,00 PLN

Właściciel: 100% METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

METROPOLIS Energia V Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 197
60-467 Poznań

NIP: 781-20-20-491
REGON: 388836249
KRS: 0000898279
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydz. Gosp. KRS
kap. zakładowy: 5 000,00 PLN

Właściciel: 100% METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

METROPOLIS Energia VI Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 197
60-467 Poznań

NIP: 781-20-20-485
REGON: 388832926
KRS: 0000898254
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydz. Gosp. KRS
kap. zakładowy: 5 000,00 PLN

Właściciel: 100% METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

METROPOLIS Energia VII Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 197
60-467 Poznań

NIP: 781-20-20-580
REGON: 388850427
KRS: 0000898319
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydz. Gosp. KRS
kap. zakładowy: 5 000,00 PLN

Właściciel: 100% METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

METROPOLIS Energia VIII Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 197
60-467 Poznań

NIP: 781-20-20-315
REGON: 388790659
KRS: 0000898364
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydz. Gosp. KRS
kap. zakładowy: 5 000,00 PLN

Właściciel: 100% METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

PV Drzewiany Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 197
60-467 Poznań

NIP: 781-20-37-250
REGON: 522424954
KRS: 0000979502
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydz. Gosp. KRS
kap. zakładowy: 5 000,00 PLN

Właściciel: 40% METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., 60% Danuta Hasińska

W.P.I.P. Green Energy Sp. z o.o.
Jasin, ul. Poznańska 31
62-020 Swarzędz

NIP: 781-18-64-494
REGON: 301721086
KRS: 0000383882
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydz. Gosp. KRS
kap. zakładowy: 1 740 000,00 PLN

Właściciel: 24,97% METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., 75,03% W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k.

Zarząd firm z grupy METROPOLIS Energia

Bartosz Janc

Wojciech Nawrocki

Łukasz Bartkiewicz

Nasze inwestycje

Elektrownia fotowoltaiczna Boruja Nowa o mocy 0,999 MW

Podstawowe dane charakterystyczne, parametry techniczne oraz historia realizacji

miejscowość: Boruja Nowa

nr działek: 196 i 197

obręb: 0002 Boruja Nowa

gmina: Nowy Tomyśl

powiat: nowotomyski

województwo: wielkopolskie

Moc elektrowni: 998,845 kWe

Liczba i moc paneli: 1867 szt. o mocy 535W

Producent, typ i model paneli : Jinko Solar Co. Ltd., JKM535M-72HL4-BDVP, typ dwustronny (bifacial).

Wymiary paneli: 1134x2274x30 mm

Liczba i moc falowników: 5 szt. o mocy AC 185kW.

Producent falowników: Huawei

Transformator: 0,8/15kV o mocy pozornej 1000kVA, typu olejowego

Uzyskanie decyzji środowiskowej: 08.09.2017 r.

Uzyskanie warunków zabudowy: 14.03.2018 r.

Uzyskanie warunków przyłączenia: 04.11.2019 r.

Przygotowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę: 28.04.2021 r.

Zawarcie umowy przyłączeniowej: 26.07.2021 r.

Uzyskanie pozwolenia na budowę: 29.09.2021 r.

Ogłoszenie postępowania na wybór generalnego wykonawcy: 30.05.2022 r.

Zawarcie umowy z generalnym wykonawcą: 06.07.2022 r.

Rozpoczęcie budowy: 13.09.2022 r.

Przyłączenie elektrowni do sieci elektroenergetycznej operatora i rozpoczęcie produkcji: 27.12.2022 r.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 21.02.2023 r.

Uzyskanie zaświadczenia z URE o wpisie do MIOZE: 01.03.2023 r.

Zawarcie z NFOŚiGW umowy o dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki: 09.10.2023 r.

Dofinansowanie z NFOŚiGW dla PV Boruja Nowa 0,999 MW

Projekt „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW w Borui Nowej” jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego ENERGIA PLUS.

Celem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999 MWe, wytwarzającej energię elektryczną.

Inwestycja zlokalizowana jest we wsi Boruja Nowa położonej w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Nowy Tomyśl, na działkach o numerach ewidencyjnych 196 i 197, obręb Boruja Nowa.

Projekt składa się z następujących zadań:

 1. Wykonanie prac budowlanych, ziemnych i przygotowawczych.
 2. Zakup, dostawa i montaż konstrukcji wsporczych (stołów fotowoltaicznych).
 3. Zakup, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych, wraz z konstrukcją montażową.
 4. Zakup, dostawa i montaż przetworników napięcia (falowników).
 5. Budowa stacji transformatorowych 0,8/15kV.
 6. Wykonanie prac instalacyjnych DC/AC, w tym systemy zabezpieczające i monitorujące.
 7. Budowa przyłącza 15kV.
 8. Ogrodzenie terenu.
 9. Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej.

Planowane efekty projektu to:

 • Zmniejszenie emisji CO2 – 694 Mg/rok,
 • ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 940 MWh/rok.

Wartość Projektu: 2 945 500 PLN.
Wkład środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 2 477 750 PLN.

Biogazownia rolnicza Iłówiec Wielki o mocy 0,499 MWe

Podstawowe dane charakterystyczne, parametry techniczne oraz historia realizacji

adres: Iłówiec Wielki 13A, 63-112 Brodnica

miejscowość: Iłówiec Wielki

nr działek: 177/1 i 177/3

obręb: 0008 Iłówiec

gmina: Brodnica

powiat: śremski

województwo: wielkopolskie

Zainstalowana moc elektryczna: 499 kWe

Zainstalowana moc cieplna: 550 kWt

Uzyskanie decyzji środowiskowej (decyzja o umorzeniu postępowania z powodu braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej): 21.08.2017 r.

Uzyskanie warunków zabudowy: 03.11.2017 r.

Uzyskanie warunków przyłączenia: 15.03.2018 r.

Przygotowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę: 06.07.2018 r.

Uzyskanie pozwolenia na budowę: 06.09.2018 r.

Zakup gruntu pod inwestycję: 12.12.2019 r.

Zawarcie z NFOŚiGW umowy o dofinansowanie w formie dotacji: 13.12.2019 r.

Zawarcie umowy przyłączeniowej: 23.01.2020 r.

Uzyskanie zaświadczenia z URE o taryfie gwarantowanej: 28.02.2020 r.

Zawarcie z NFOŚiGW umowy o dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki: 05.10.2020 r.

Ogłoszenie postępowania na wybór generalnego wykonawcy: 08.05.2021 r.

Zawarcie umowy z generalnym wykonawcą: 06.08.2021 r.

Rozpoczęcie budowy: 10.08.2021 r.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego: 21.10.2022 r.

Przyłączenie biogazowni do sieci elektroenergetycznej operatora i rozpoczęcie produkcji: 06.11.2022 r.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 14.02.2023 r.

Uzyskanie zaświadczenia z KOWR o wpisie do rejestru biogazowni rolniczych: 21.02.2023 r.

Uzyskanie decyzji na przetwarzanie odpadów: 30.05.2023 r.

Uzyskanie decyzji na wytwarzanie odpadów: 07.06.2023 r.

Przetargi

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW w Borui Nowej więcej

Informujemy o zamieszczeniu ogłoszenia o zakończeniu i wynikach przetargu ogłoszonego dnia 30 maja 2022 r. dla zadania pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW w Borui Nowej” (informacja w załączniku poniżej).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Jęcka

Ogłoszenie o zakończeniu i wynikach przetargu
Pobierz dokument
Otwórz dokument
Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.06.2022 r.
Pobierz dokument
Otwórz dokument